Newsletter CRSP

Pravidelné tématické besedy s odborníky na aktuální a zajímavá témata.

Akce Family Pointu jsou určené široké veřejnosti a jsou bezplatné.

Akce Family Pointu probíhají 1 × 14 dní vždy ve středu od 10.00 hod. na Family Pointu, CRSP Josefská 1, Brno. Trvání akce cca 1 hod.

Není nutné se na ně předem přihlašovat. Děti můžete vzít s sebou.

Přehled akcí Family Pointu naleznete na webu

www.brno.familypoint.cz