Newsletter CRSP

Základní informace

Otevřená podpůrná skupina pro rodiče.

Nabízíme Vám setkání rodičů, kteří prožívají ztrátu dítěte. Budete mít možnost sdílení v bezpečném prostředí empatie a důvěry.

Můžete získat nové kontakty i konkrétní pomoc, jak se se ztrátou dítěte vyrovnat.

Setkání probíhají pravidelně. Je třeba se předem přihlásit koordinátorce setkání.

Termín:

vždy ve čtvrtek od 18 do 20 hodin

15. 6. 2017

Kde: Poradna, CRSP, Biskupská 7, Brno

Cena:

zdarma

Provázejí: MUDr. Hana Levíčková, P. Josef Čunek, SI