Newsletter CRSP

Základní informace

Diecézní setkání pro rozvedené

Termín: 14. 4. 2018, 9.00–16.00 hod.

Kde:

Katedrála sv. Petra a Pavla, Petrov, Brno (mše sv., adorace)

Společenský sál CRSP, Biskupská 7, Brno (přednášky)

Během celého dne bude příležitost ke svátosti smíření či duchovnímu rozhovoru.

Setkání je zdarma, doporučený dobrovolný příspěvek na pokrytí nákladů: 100 Kč

Není nutné se přihlašovat.

Povzbuzení pro rozvedené pronesl v promluvě při bohoslužbě pro rozvedené 18. 4. 2015 generální vikář brněnské diecéze
Mons. Jiří Mikulášek.

 

Sdílet na signálech