Newsletter CRSP

Základní informace

Termín:

Téma:

leden 2019

Kde: Klubový sál CRSP, BIskupská 7 Brno

Duchovní:

bude upřesněno

Vstupné: dobrovolné

Program:

adorace, zamyšlení nad tématem, modlitba, ztišení, setkání ve společenství, společná četba Písma svatého, mše svatá

Stravování: 

společný oběd v CRSP, cena 99 Kč (je nutné se přihlásit předem)

 

Povzbuzení pro rozvedené pronesl v promluvě při bohoslužbě pro rozvedené 18. 4. 2015 generální vikář brněnské diecéze
Mons. Jiří Mikulášek.

 

Sdílet na signálech