TROJLÍSTEK sblížení tří generací ®

Služba Trojlístek navazuje na stejnojmenný projekt Trojlístek, sblížení tří generací, který byl realizován za finanční podpory Evropské unie prostřednictvím Evropského sociálního fondu.

Cílem služby Trojlístek je podpora rodiny, navázání vztahu mezi dítětem a ženou
zralého věku, která doplní domácí zázemí a v ideálním případě se stane dalším členem rodiny.

Náhradní babičky mohou zastoupit vlastní babičku, která již nežije, bydlí daleko, nebo se s vnoučaty nestýká ze zdravotních či jiných důvodů.

Dalším pozitivním vlivem služby je usnadnění návratu na trh práce rodičů a současně vytvoření pracovních příležitostí pro nezaměstnané ženy. Rodiče malých a školních dětí dostanou možnost seznámit se s ženou, která v rodině bude zastupovat roli náhradní babičky. Tyto ženy s rodinou vytvoří pracovně přátelský vztah, který bude založen na osobní rovině a zároveň doporučeném finančním ohodnocení.

Cena za službu péče o děti je nižší než v komerčním prostředí, což rodičům umožní zvát náhradní babičku domů častěji.

Základním předpokladem účasti ve službě Trojlístek jsou dobrovolnost a vlastní zodpovědnost obou stran. Rodiny i babičky mohou z partnerství ve kterékoliv fázi odstoupit. Partnerství lze ukončit písemnou zprávou či e-mailem koordinátorce projektu. Členky pracovního týmu zjišťují zpětnou vazbu od klientů a řeší případné komplikace či nedorozumění.

Více o službě: www.trojlistek.com

Realizováno za finanční podpory: