Newsletter CRSP

Podpora sociálně znevýhodněných dětí a rodin, projekt fungující na principu nadačního fondu.

Motto:

"Lidský život je cesta. Někteří po ní běží, jiní jdou pomaleji. Ti, co upadnou, potřebují pomoci na nohy, aby se po ní mohli vydat dál, třeba jen KROK ZA KROKEM."

O projektu

Projekt je určen pro podporu dětí a rodin v těžké situaci, kdy stát a jiné instituce nemají klíč k řešení nebo se pomoc neúměrně prodlužuje vzhledem k naléhavosti situace. Realizovaná pomoc je vždy výsledkem spolupráce fondu, odpovědných institucí a dárců. Tak je zabezpečen dlouhodobý efekt pomoci.

Idea projektu:

Dávky, příspěvky a státní podpora mají často omezenou působnost a nekopírují důležité potřeby sociálně slabých, které neočekávaně přináší život. Často chybějí mechanismy a fondy, z kterých by stát zaplatil potřeby sociálně slabých a handicapovaných umožňující jim zapojení do normálního života nebo rozvinutí svých schopností. Chceme prací na tomto projektu ukázat na “bílá místa” a přimět odpovědné instituce k řešení podobných situací. Dalším motivem je mobilizace místní sociální sítě (komunální úřady, organizace, přátelé).

Cíle projektu:

  • podpora talentovaných dětí sociálně znevýhodněných rodin - umožnit rozvinutí schopností dítěte, které v důsledku umožní rozvoj osobnosti a v budoucnu dobré pracovní zařazení, důležitým faktorem je i budování pevného zájmu dítěte a účelné trávení volného času, které jsou prevencí poruchchování a kriminality

  • podpora dospívajících (sociálně znevýhodněných a handicapovaných) - příspěvky na kurzy a jiné formy vzdělávání, které umožní uplatnění u konkrétního zaměstnavatele

  • podpora sociálně slabých rodin v momentální tíživé situaci - tento druh podpory směřuje ke konsolidaci rodiny, která je v krizové situaci

Zásady podpory:

  • S podporou přicházet v momentě, kdy byly vyčerpány všechny možnosti ze strany státních dotací a jiných nadací (účelové dávky, příspěvky, placená rekvalifikace a podobně).
  • Adresná podpora na zcela konkrétní účel a s předem jasným výsledkem pro budoucnost. Kontakt s obdarovaným po celou dobu podpory – návštěvy, vyúčtování, korespondence.
  • Vyžadovat spoluúčast širší rodiny a známých, aby mohla vzniknout neformální sociální síť, která bude schopna řešit další potřeby a zajistí kontinuitu podpory. Spoluúčast je vítána ve formě pomoci materiální, lidské a finanční.