Newsletter CRSP

Jsme Centrum pro rodinu a sociální péči (CRSP), nezisková organizace, která již od roku 1992 nabízí rodinám volnočasové, vzdělávací a poradenské programy a také podporu v obtížných životních situacích. Zřizovatelem CRSP je Biskupství brněnské.

Chceme, aby se Centrum pro rodinu a sociální péči stalo místem, kam budou lidé s důvěrou přicházet hledat podporu a inspiraci pro spokojený rodinný život.

Naše programy jsou určeny dětem, dospívajícím, snoubencům, rodičům, ženám, úplným i neúplným rodinám, pěstounským rodinám, seniorům a odborné veřejnosti.

Centrum pro rodinu a sociální péči je

  • členem Asociace center pro rodinu v ČR

  • Registrovaným poskytovatelem sociálních služeb Jihomoravského kraje

  • členem řídící skupiny Komunitního plánování sociálních služeb města Brna

  • stážovým fakultním pracovištěm FSS Masarykovy univerzity

  • školicím střediskem odborné veřejnosti

  • akreditovaným pracovištěm MŠMT

  • členem Poradního sboru Rady města Brna pro rodinu

  • členem Rady pro rodinu při Biskupství brněnském